Home / Carrière / Interviewtechnieken waar je wat aan hebt!

Interviewtechnieken waar je wat aan hebt!

Door de jaren heen heb ik al honderden (zo niet duizenden) interviews afgenomen en gelezen om van mijn collega’s te leren. Een goed verhaal heeft namelijk impact! Dit geldt voor het geven van interviews maar juist ook voor het afnemen van bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek, een verkooppraatje met een klant of zelfs met je aanstaande date. Ik geef je een paar tips in vogelvlucht waar je echt wat aan hebt en die makkelijk zijn uit te voeren. 

Basis voor een goed gesprek

Als je iemand wilt interviewen, zorg dan voor een goed gesprek dat natuurlijk aanvoelt. Allereerst begint dat er mee dat je zelf lekker in je vel zit (inkoppertje, I know), dat je op tijd bent, relaxed bent en je hoofd leeg is zodat je je volledig op je gesprekspartner kunt concentreren. Het heeft weinig zin als je tien minuten te laat komt aansnellen, je begint te vertellen over je zieke kat en er nog pindakaas in je haar zit. Het klinkt makkelijk maar goede voorbereiding is key. De vraag die centraal staat bij het afnemen van een goed interview is hoe je tijdens een interview interessante en relevantie informatie op tafel krijgt en hoe je net iets verder gaat om het spannend te houden voor je gesprekspartner maar ook voor je lezer. 

 • Lees! Verzamel de juiste informatie door vragen goed te formuleren
 • Creëer de juiste gesprekssfeer door eerst het ijs te breken
 • Voer op een gestructureerde en professionele manier boeiende gesprekken 
 • Leer het artikel goed uit te werken en de relevante informatie te vertalen naar een goed lopend artikel.

Interviewtechnieken die het verschil maken!

Het is jouw taak als interviewer om je gesprekspartner vrij en open te laten praten. De tweede taak die je hebt is ervoor te zorgen dat het interview goed in elkaar steekt en de vragen elkaar logisch opvlogen, dat je naar een spanningsveld toewerkt.  

 • Luister meer dan dat je praat: Interviewers praten vaak te veel. Bedenk dat het interview geen platform is voor jou persoonlijke ervaringen en meningen, maar dat je gesprekspartner centraal moet staan.
 • Stel duidelijke vragen en wees vriendelijk in je formuleringen: Als je gesprekpartners in de war zijn of het gevoel hebben dat ze zichzelf moeten verdedigen, is de kans klein dat jij waardevolle informatie krijgt.
 • Vermijd beladen termen: Wanneer je bijvoorbeeld vraagt ‘Ben je tegen zinloos geweld?’, is de kans groot dat je gesprekspartner een sociaal wenselijke antwoord geeft. Met de term ‘zinloos’ geef jij namelijk je mening al bloot.
 • Besef dat je een mens voor je hebt zitten: Bepaalde vragen kunnen gevoelig zijn, gesprekspartners kunnen zich ongemakkelijk voelen of misschien zelfs vervelen. Let dus goed op verbale en non-verbale reacties van je gesprekspartner en speel hier indien mogelijk op in.
 • Beleef plezier aan het interview: Wek niet de indruk dat je je verveelt of dat je zenuwachtig bent. Breng variatie aan in je stem en gezichtsuitdrukking.

Welke vragen kun je beter vermijden?

 • Lange vragen: gesprekspartner herinneren zich vaak maar een deel van de vraag en geven daardoor incomplete antwoorden.
 • Dubbelzinnige vragen: Bijvoorbeeld, ‘Wat vindt je van hedendaagse popmuziek in vergelijking met de popmuziek van vijf jaar geleden?’. Een oplossing is om de vraag op te splitsen in simpelere vragen (‘Wat vindt je van hedendaagse popmuziek?’; ‘Kun je je de popmuziek van vijf jaar geleden nog herinneren?’; ‘Kun je de muzieksoorten met elkaar vergelijken?’).
 • Sturende vragen: De vraag ‘Wat vind je leuk aan Amsterdam?’ stuurt je respondent in een bepaalde richting. Met een vraag als ‘Wat vind je van Amsterdam’ is de kans groter dat de respondent een authentieker antwoord geeft. Dit verhoogt ook de validiteit van je onderzoek.

Tijdens een face-to-face interview is soms uit de situatie of uit de lichaamstaal op te maken wat mensen bedoelen. Dit is echter niet mogelijk als je een opname terugluistert of een telefonisch of e-mailinterview houdt. Vraag daarom subtiel door, zodat je verduidelijking, een voorbeeld of een uitgebreider verhaal krijgt.

Recente artikelen van Esther Kreukniet (alle artikelen)
Deel dit artikel