Als professional, maar ook als moeder willen wij invloed hebben op andere mensen en onze kinderen. Maar anderen en onze kinderen doen niet wat wij willen. De waarheid is dat wij tegen onszelf liegen, domme keuzes maken en horkerig op anderen reageren. Het lukt ons niet om over basale feiten overeenstemming te vinden en als wij emotioneel worden, is er geen dialoog meer mogelijk. Psychologisch onderzoek leert dat de mens geen rationeel, maar een emotioneel wezen is. En op beeldvorming van de hersenen kunnen wij dat nu ook zien.

Psychologisch proces

Maar diezelfde onderzoeken geven ons ook inzicht hoe wij ons gedrag en dat van anderen kunnen veranderen. Ons gedrag wordt bepaald door onze emoties en onze emoties worden bepaald door onze persoonlijkheid, ons waardensysteem en onze ervaren mate van controle. Deze psychologische processen vinden onbewust plaats en wordt overbevolkt door bias. Zo zoeken we naar bevestiging van wat we al denken in plaats van met een open geest en objectief waar te nemen. Door het gebruik van angst kunnen we invloed uitoefenen, maar een positieve houding, ook bij ongewenst gedrag, werkt ook en heeft geen bijwerkingen. De grootste fout is het ontkennen van de emotionele component.

Controle

Belangrijk is een gevoel van controle. We kunnen meer bereiken als de ander keuzevrijheid ervaart. Ongewenst gedrag kan verminderd worden door straf, maar leidt ook tot angst en verlies van controle. Positief bekrachtigen van gewenst gedrag werkt beter en heeft geen bijwerkingen.

Ons brein wordt opgewonden van prikkels. Digitalisatie is een feest voor het brein. De verwachting was dat de tsunami aan data ons wijzer zou maken, maar de kracht van data op de mens is zwak. Data die worden aangeboden tijdens emotionele opwinding worden met dank aan onze amygdala onze waarheid. Een heel opwindende activiteit is twitteren. Alleen al door het lezen van onze feed gaat onze hartslag omhoog en worden onze pupillen wijder. Wij reageren emotioneel, niet rationeel. De beoefening van mindfulness helpt om tot rust te komen en met wijheid te reageren.

Gezondheidsvoorlichting heeft zonder deze inzichten een averechts effect gehad. Bijvoorbeeld de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker, die vechten tegen de tabaksindustie, zijn voorbeelden nieuwe stijl. De angst van anti-vaccers halen we niet weg met feiten.

Wederzijdse beïnvloeding

Voor een gezonde relatie is er wederzijde beïnvloeding nodig. Veranderen kost energie, maar kan wel en leidt op de lange termijn tot meer welzijn van alle betrokkenen. Wie beinvloedt jou?

Lees meer in The influential mind van Tali Sharot, professor in Londen, best book volgens Forbes, The Huffington Post en Stanford Business School.