vrouwen ambitie


Nog maar zestig jaar geleden leefden vrouwen onvrij en onderdrukt door het  patriarchaat. De man bepaalde alles en beoordeelde vrouwen als zwak, ondergeschikt en dienend. 

Vrouwen naar vrijheid en gelijkheid

Vrouwen vochten voor hun vrijheid en gelijke rechten. Ondertussen voedden zij bewuste jonge mensen op.  Een slimme meid werd op haar toekomst voorbereid. Hoe dat zich verder ontwikkelde weten we. Ik maak een sprong naar het nu..

Vrouwen & ambitie: gepusht?

Nu hoor ik met enige regelmaat vrouwen andere vrouwen pushen om ambitieus te zijn en carrière te maken. In zo’n transitie is het begrijpelijk en nodig dat we elkaar een duwtje in de rug geven om verder te reiken. Maar wat ik lastig vind en liever niet zou zien is dat er denigrerend wordt gedaan over de vrouwen die nog niet gaan voor een top carrière. Teksten als:

“Een gebrek aan ambitie is suf” en “Een webshop is geen carrière, ontsnap uit het mutsenparadijs”, zijn kleinerend en juist niet bemoedigend. Ik vraag me af of het patriarchaat dat ons in vrijheid beperkte ingeruild wordt voor een matriarchaat dat precies hetzelfde doet? Bepalen en oordelen?

Vrijheid, gelijkheid en zusterschap

Eindelijk zijn we vrij om te kiezen en nu moeten we het beste uit onszelf halen en blind gaan voor een hoge functie, veel personeel, en een flinke omzet? Dit voelt voor mij niet vrij noch vrijgevochten. We doen toch ook niet denigrerend over hard werkende mannen die conducteur, administratief medewerker of buschauffeur zijn?

Schieten vrouwen tekort als zij kiezen voor  een “gewone” baan, een eenmanszaak, volledig moederschap? Zijn zij dan minder? Leven zij niet bezield als zij geen carrière najagen? Hoe kan het dan dat wij onze zusters “mutsen” noemen omdat ze (nog) geen flitsende carrière maken noch door het glazen plafond willen knallen? 

Laten wij elkaar als gelijken behandelen. Gelijkheid betekent in mijn ogen niet dat we allemaal hetzelfde moeten zijn en doen, maar dat we gelijk zijn en van evenveel waarde. Ongeacht wat we doen!

Persoonlijke groei

“Als menselijke wezens ligt onze grootsheid niet in het herscheppen van de wereld maar in het herscheppen van onszelf”, zei Gandhi.

Ik stel me bij deze woorden voor dat het herscheppen van onszelf kan betekenen dat we werken aan verbetering van ons persoonlijke zelf. Dat kan in ons gewone werk, met een ambitieuze carrière maar ook in het helen van een traumatische jeugd of gebeurtenis, in vrijwilligerswerk en in moederschap. We kunnen op zoveel manieren onze persoonlijke groei opzoeken. Voor mij is het één niet beter dan het ander.

Vaandeldraagsters

Ik vind het prachtig dat er vaandeldraagsters zijn voor vrouwelijke ambitie en carrière. Laat dat vaandel kleurrijk waaien! Maar laten we onze zusters die het anders doen of een andere timing hebben vooral ook blijven bemoedigen. Persoonlijke groei kent namelijk vele gezichten…